בית מדרש זוהר חי

מרכז ללימודי הזוהר ותורת הסוד היהודית

בחיבורם לחיים ולשפת היצירה

בקרוב יפורסמו תוכניות תשפ"ב

לתוכנית בין המצרים