בית מדרש זוהר חי

מרכז ללימודי הזוהר ותורת הסוד היהודית

בחיבורם לחיים ולשפת היצירה

לתכניות תשפ"א

לתכנית "הזוהר השבועי" - על פרשת השבוע

  • Facebook Social Icon