בית מדרש זוהר חי

מרכז ללימודי הזוהר ותורת הסוד היהודית

בחיבורם לחיים ולשפת היצירה

 

לתכניות תש"פא

להרשמה

  • Facebook Social Icon