בית מדרש זוהר חי

מרכז ללימודי הזוהר ותורת הסוד היהודית

בחיבורם לחיים ולשפת היצירה

לתכניות תשפ"א

לתכנית "ספירת העומר"

  • Facebook Social Icon