הזוהר השבועי:
דיאלוג על תורת הסוד ופרשת השבוע
חמישי 21:00- 22:00
~~~~~~~~~~~~~~~~
לימוד שבועי עם:
רועי הורן ומלמדים נוספים
להרשמה

 זוהר וכתיבה יוצרת:
 סמסטר ב - בנבכי המשפחה
שלישי 20:00- 22:30 בזום
~~~~~~~~~~~~~~~~
 עם: הדסה פרומן ואפרת ביגמן

להרשמה

רזא:
עולם הספירות בזוהר
שלישי 19:00- 21:30, ירושלים
~~~~~~~~~~~~~~~~
לימוד שבועי עם:
 מלילה הלנר אשד | עמרי שאשא
סמסטר ב'

להרשמה

שפת החיים:
סמסטר ב -
לימוד זוהר וקבלת האר"י
שפת הסוד במפגש עם חיי היום יום

חמישי 21:00-22:30 בזום
~~~~~~~~~~~~~~~~
עם: ינון צדוק, הרב דב ברקוביץ, הדסה פרומן, הרב יוסי פרומן ועוד
להרשמה

כלים לאור:
האור הגנוז, צמצום, שבירה ותיקון מפרספקטיבה קבלית ופסיכואנליטית
חמישי בירושלים 20:00-22:30 אחת לשבועיים 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
עם: אבישר הר-שפי ועדו גוטהולד

להרשמה