top of page

אודות

בית מדרש 'זוהר חי' נוסד בירושלים בשנת תשע"ד על ידי הדסה פרומן, ד"ר שפרה אסולין, ד"ר אבישר וד"ר סיון הר שפי, מתוך החזון לייסד מרכז ללימודי הזוהר ותורת הסוד היהודית בחיבורם לחיים ולשפת היצירה.

בית המדרש מפגיש לומדים מכל גוני קשת החברה הישראלית, גברים ונשים, חילונים ודתיים. תחת כנפיו נפגשים חוקרים ומורים המתמחים בלימוד ובחקר הזוהר ותורת הסוד היהודית עם אמנים, אנשי רוח, יוצרים ומורים המתמחים בתחומי יצירה שונים, מתוך רצון לחולל חיבור בין העולמות (הישיבתי, האקדמי, התרבותי והאמנותי) ברוח החברותא המופלאה שהתקיימה בין הרב מנחם פרומן זצ"ל לידיד נפשו חתן פרס ישראל פרופ' יהודה ליבס. מתוך בקשת ההפריה ההדדית יצמחו שפות-לימוד חדשות, יצירה בעלת מימד רוחני עמוק, ותרבות חיה ומתחדשת הניזונה משורשיה הנסתרים. 

בבית המדרש מנחים גם:

ד"ר מלילה אשד הלנר | אברהם לידר | פרופסור שרה סבירי | ד"ר ביטי רואי | 

ייני אהרון | אסתר יגלום | עמרי שאשא| רחל דסה | ד"ר זאב קיציס | עולש גולדברג 

.

  הִנֵּה מַה־טּוֹב וּמַה־נָּעִים" 

"שֶׁבֶת אַחִים גַּם־יָחַד
  

אלו החברים

בשעה שיושבים יחד 

ואינם נפרדים זה מזה 

-הבורא, מה הוא אומר

הנה מה טוב ומה נעים" 

"שבת אחים גם יחד 

גם לכלול עמהם השכינה

ולא עוד

אלא הבורא

מקשיב לדיבורם

ויש לו נחת

והוא שמח בהם

bottom of page