תכניות בתי מדרש זוהר חי ברחבי הארץ

הדסה פרומן ורחל דסה

בית מדרש בבקעה

בהנחיית

שפרה אסולין ועוד

בית מדרש בנגב

בהנחיית

הדסה פרומן ועוד 

בית מדרש צפוני